BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA 2SAFE4U s.r.o.


Co je naším cílem?  Kvalita, ne kvantita...

Cílem bezpe?nostní agentury 2SAFE4U s.r.o. je poskytnout našim klient?m maximáln? kvalitní služby spojené s vn?jším zajišt?ním bezpe?nosti. Naše spole?nost se díky úsp?ch?m v oblasti odhalování kriminality v retailových obchodech za?ala specializovat práv? na tuto oblast. V kvalitním zajišt?ní bezpe?nosti a úsp?šné eliminaci krádeží v obchodech je na ?eském trhu stále velký prostor, který se snažíme vyplnit. Naprostou samoz?ejmostí je profesionalita, kompletní servis, slušné jednání, diskrétnost a flexibilita našich služeb. Naše spole?nost dodává efektivní, zodpov?dný a p?átelský personál promotér?m a organizátor?m kulturních akcí všeho druhu.
Nᚠtým

 • narozen 1989 v Pelh?imov?
 • - absolvent oboru Statistika a Pravd?podobnost na VŠE v Praze
 • - Mistr sv?ta v kickboxu, karate, kung-fu
 • - Mistr Evropy
 • - 14-ti násobný Mistr ?R
 • - držitel ?erného pásu – kickbox
 • - bojovým um?ním se v?nuje již od svých 5-ti let
 •  
 • video
 • profil

 

 


 

 • narozen 1975 v Pelh?imov?
 • - zakladatel a hlavní trenér oddílu WU-SHU Pelh?imov
 • - Mistr Sv?ta v Kung-Fu (Londýn 2005)
 • - školitel trenér? WU-SHU (Kung-fu) pro FTVS UK
 • - bojovým um?ním se v?nuje více než 21 let
 • - držitel ?erného pásu ve WU-SHU (shaolin Kung-fu)
 • - držitel ?erného pásu a instruktor systému KRAV-MAGA
 • - osobní sv??enec ?ínské mistryn? shi-fu Zhai Hua
 • - jako trenér již vychoval více než 5 sv?tových šampion?
 • profil

 

 

 


 
 

 • narozen 1984 v Mladé Boleslavi
 • - trenér MMA, Kickboxu a Freestyle Karate
 • - bezpe?nostní specialista v oboru Prevence kriminality
 • - držitel ?erného pásu – Kickbox
 • - bojovým um?ním se v?nuje již p?es 20 let (Karate, kickbox, box, MMA)
 • - Vít?z prestižního turnaje CZECH OPEN 2005
 • - Vít?z národního poháru 2005
 • video
 • profil

 

 

A mnozí další ...