Společnost 2 SAFE 4 U s.r.o. nabízí svým klientům kompletní služby spojené s pořádáním jakýchkoliv společenských a kulturních akcí.

zabezpečení krádeží v retailových obchodech

- společnost 2SAFE4U se postupem času začala specializovat na systematické zajištění prevence proti drobným i organizovaným krádežím. K dosažení tohoto cíle má naše společnost vyvyinuté systémové procesy, na kterých celý proces úspěšného odhalení zlodějů založen.

pořadatelská služba

- zajistíme klidný a ničím nerušený průběh Vámi pořádané akce

festivalová SECURITY

- kompletní zajištění ostrahy venkovních i vnitřních produkcí

požární ochrana

- našim klientům zajistíme hlídku požární ochrany splňující veškeré zákonem předepsané normy

zdravotnická služba

- nabízíme zajištění proškolené zdravotnické hlídky

profesionální hostesing

- zajistíme hostesky na průběh celé Vaší akce

ostraha objektů

- zajištění objektu před případnými nechtěnými návštěvníky pomocí hlídky fyzické ostrahy, nebo kamerového systému

ostraha osob

- našim klientům nabízíme diskrétní osobní doprovod na společenské i jiné akce, včetně zajištění dopravy.

exhibiční vystoupení

- vystoupení mistrů bojových umění

Bezpečnostní služba v retailových obchodech

Společnost 2SAFE4U se postupem času začala specializovat na systematické zajištění prevence proti běžným i organizovaným krádežím v retailových obchodech. K dosažení tohoto cíle má naše společnost vyvyinuté systémové procesy, na jejichž dodržování dohlíží seniorní detektiv s mnohaletou zkušeností. Právě na dodržování těchto úkonů je celý proces úspěšného odhalování kriminality založen. Za úspěšnost naší práce hovoří spokojenost našich klientů a jejich reference.

 

Pořadatelská služba

Členové naší bezpečnostní agentury Vám pomohou se zajištěním Vámi pořádané akce. Zajistíme klidný a ničím a nikým nerušený průběh celé akce. Členové našeho týmu jsou oblečení dle charakteru akce. Všichni naši zaměstnanci se průběžně vzdělávají v oblasti právních předpisů, pokročilé společenské etikety, první pomoci a v neposlední řadě řešení krizových situací. Pořadatelská služba se využívá v případech, kdy je na akci potřeba externí zajištění pořádku. Pomoc při pořádání maturitních plesů, festivalů, koncertů hudebních skupin, večírků a mnoha dalších společenských akcích.

Festivalová SECURITY

Vypracujeme Vám návrh, za účelem zajištění ostrahy, pořadatelské služby a hladkého průběhu akce. Poradíme a asistujeme při přípravě akce. Zajistíme bezúhonný a profesionální ve stejnokrojích dle charakteru akce.
Zabezpečíme prostor konání akce proti vstupu nevyžádaných osob. Převezmeme povinnosti komunikace s orgány státní správy a složkami integrovaného záchranného systému při spolupráci na řešení vzniklých situací. Neprodleně Vás informujeme o způsobu jejich řešení v návaznosti na koordinaci s našimi službami.

 

Zajištění služeb security koordinátorů masových akcí

SECURITY koordinátorem je vždy osoba speciálně vyškolená ke zvládání krizových momentů, řízení skupiny lidí a předvídání komplikovaných situací. Koordinátor je vždy odlišen od zbývajících členů týmu, což mimo jiné napomáhá k jeho snadné identifikaci pořadatelem akce.

Činnost SECURITY koordinátora před zahájením akce spočívá v identifikaci problémových míst i situací a v následném návrhu jejich řešení. Koordinátor před začátkem samotné akce kontroluje plán průběhu akce a zajišťuje rozmístění jednotlivých členů týmu v objektu. Mezi další nezbytné činnosti SECURITY koordinátora patří vytipování a zajištění příjezdových cest k pódiu, parkovišti, salónku nebo šatnám, kontrola zajištění pódia (funkčnost zábran, dostatečný odstup od pódia, vhodné zátarasy, stabilita pódia atd.) Dále pak označení prostoru informativními označeními a výstražnými páskami.

Během konání akce dohlíží koordinátor na efektivní rozmístění členů služby, zástupců první pomoci i hlídek preventivní požární ochrany. Má na starosti koordinaci pořadatelských složek při vstupu diváků, dohled nad personálem během konání akce a jeho efektivní využití v souladu s aktuálními potřebami pořadatele. Mezi jeho povinnosti spadá také případná komunikace se státním bezpečnostními, zdravotními a záchrannými složkami.

Po ukončení akce koordinátor dohlíží na bezproblémové opuštění objektu návštěvníky i samotnými účinkujícími, kontroluje, zda je areál vylidněn a následně předává svěřený prostor objednateli. Po ukončení akce koordinátor podepisuje spolu s objednatelem předávací protokol a informuje objednatele o všech vzniklých situacích. Koordinátor slouží jako hlavní kontaktní osoba pro komunikaci s týmem ze strany samotného objednatele i dalších pořadateli pověřených osob.

 

Požární ochrana

Hlídka požární ochrany (PO) je složena nejčastěji ze tří členů (počet závisí na charakteru pořádané akce a počtu návštěvníků). Velitel požární hlídky provádí zápis do požární knihy a má na starosti zajištění volných únikových východů, hasicích přístrojů a veškerých činností spjatých s bezpečím na dané akci. Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a něj navazující vyhlášce č. 2/2004 krajů upravujících 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně je povinností pořadatele zřídit hlídku PO na akcících s účastí více než 200 osob. Hlídka požární ochrany musí splňovat zákonem stanovené požadavky o kvalifikaci.

Zdravotní hlídka

Na akcích jejichž charakter vyžaduje vnější zajištění zdravotní hlídky, či první pomoci, Vám naše společnost zajistí lékařský dohled proškolené zdravotní hlídky. Dále nabízíme možnost proškolení Vašich pořadatelů, zaměstnanců v oblasti první pomci za využití moderních přístupů.

Ostraha objektů

Kompletní služby spojené s fyzickou ostrahou objektů (sklady, vrátnice, hotely, noční hlídání a mnoho dalších). Naše společnost zajistí hlídku fyzické ostrahy, která se postará o bezpečnost celého Vašeho areálu.

Ochrana osob

Svým klientů nabízíme osobní doprovod na jakékoliv společenské, kulturní a jiné akce, jenž zajistí kompletní bezpečení našeho klienta. Součástí nabídky osobní ochrany jsou i služby spojené s osobní přepravou klientů na akce i zpět.

Exhibiční vystoupení

Vystoupení škol bojových umění pod vedením mistrů světa. Na našich exkluzivních vystoupeních uvidíte tradiční formy kung – fu, kickboxu a mnoha dalších. Vystoupení jsou formou divácky atraktivních krátkých vstupů spojených s přerážením hořících panelů a velkého množství dalších zajímavostí. Délka, charakter a náplň závisí pouze na požadavku klienta.