O společnosti

Společnost 2SAFE4U s.r.o. vznikla jako agentura realizující zajištění pořádku na kulturních a společenských akcí všeho druhu. Ve svých začátcích se specializovala především na zajišťování fyzické bezpečnosti na plesech, večírcích, výstavách, koncertech, open-air festivalech a akcích obdobného charakteru. Postupně jsme však objevili velkou mezeru na trhu bezpečnostních služeb. Tato mezera spočívá v samotné kvalitě zajišťování bezpečnosti a eliminiaci krádeží v retailových obchodech a objektech. Podařilo nám vytvořit tým prvotřídních detektivů s mnohaletou zkušeností a na základě jejich zkušeností vyvinout systémové procesy na nichž a na jejich dodržování je založen celý úspěch naší společnosti. Za naše úspěchy nejvíce hovoří spokojenost našich klientů a doažené výsledky. Vaše bezpečí a bezpečí Vašeho zboží je proto zaručeno v té nejvyšší možné míře. Za to ručíme svým jménem a naší pověstí.

Ochranka i ostraha objektů to vše je společnost 2 SAFE 4 U s.r.o.

Mezi hlavní cíle bezpečnostní agentury 2SAFE4U s.r.o. patří poskytování těch nejkvalitnějších bezpečnostních služeb a služeb spojených s vnějším zajištěním bezpečnosti - SECURITY. Naprostou samozřejmostí je profesionalita, kompletní servis, slušné jednání, diskrétnost a flexibilita všech zaměstnanců. Naše společnost si zakládá na efektivním, zodpovědném a přátelském personálu. Věříme, že právě tyto přednosti Vám ušetří nemalé časové i finanční prostředky při realizaci Vaší akce.

Společnost 2SAFE4U Vám zajistí:

 • Ostrahu obchodů a objektů
 • Pořadatelské služby
 • Festivalová SECURITY
 • Služby požární ochrany
 • Zdravotnické služby
 • Hostesing
 • Exkluzivních vystoupení na Vámi pořádané akci
 • V.I.P. přeprava (svatby, společenské akce)
 • Zdvořilý, diplomatický a spolehlivý personál při V.I.P. akcích
 • Profesionálně vycvičená pořadatelská služba při masových akcích
 • Proškolený a diskrétní personál pro zákulisní prostory
 • Spolehlivý personál pro ostrahu parkovišť, budov a areálů
 • Kvalifikované koordinátory vyškolené pro pořádání masových akcí
 • Ostraha bytů a hotelových komplexů

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI 2SAFE4U s.r.o.

 

1. Budu jednat vždy spravedlivě a čestně nejen ve vztahu k zákazníkům, ale i ke svým kolegům z týmu 2SAFE4U.

2. Jednání s obchodními partnery, jejich zaměstnanci i zaměstnanci 2SAFE4U budou vedena čestně, korektně a zdvořile.

3. K řešení svěřeného úkolu budu přistupovat vždy s maximální profesionalitou a flexibilitou.

4. Vždy reprezentuji naši společnost tak, abych zachoval a podpořil její dobré jméno.

5. Při výkonu své práce se budu důrazně řídit profesními standardy v souladu se zákony platnými na daném území.

6. Budu dodržovat firemní standard ustrojenosti a má uniforma bude vždy upravena.

7. V psané i slovní komunikaci se vyvaruji jakýchkoliv vulgárních či jinak neprofesionálních projevů.

8. Případné spory v rozdílnosti názorů budu vždy řešit věcně, otevřeně a maximálně kultivovaně.

9. Chovám se loajálně vůči svým spolupracovníkům, klientovi a celé společnosti 2SAFE4U.

10. Ve svých postojích vždy nesouhlasně vystoupím proti drogám, úplatkářství, korupci a dalším kriminálním jevům.

11. Vždy dodržím mlčenlivost o interních záležitostech společnosti i našem klientovi. V rámci internetových sociálních sítí nebudu vystupovat proti svému zaměstnavateli ani zákazníkovi, například formou komentářů či zveřejňováním faktů a fotografií.

12. Nepřipustím jednání, které by jakkoli poškodilo dobré jméno naší společnosti i dobré jméno našeho klienta, ohrozilo hospodářský růst a negativně působilo na společenské prostředí, ve kterém působí naše společnost.

13. Stejně jako naše společnosti jednám vždy v souladu se zákonem, tedy nepodporuji, neúčastním se a tvrdě odmítám jakékoli korupční jednání při získávání zakázek.

14. Podporuji etický kodex společnosti 2SAFE4U